Külső szolgáltató cégek előnyei, hátrányai.

A külső szolgáltató szakértő cégek előnye a rugalmasság és a költséghatékonyság, de hátránya, hogy keveset van a cégnél, és sok esetben túlvállalják magukat és nem egy esetről tudunk, ahol egy jobb megbízás miatt az éves tervet nem végezték el, felmondták a szerződést. Lényeges, hogy a külső szakértők esetében tájékozódjanak a korábban elvégezett munkák minőségéről a […]

A belső kontrollrendszer fejlődése.

Kezdetben a COSO szerint a belső kontrollrendszer kiépítése és működése a jogszabályoknak való megfelelést és a beszámolók, pénzügyi jelentések hitelességének biztosítását szolgálta, vagyis szűken vett pénzügyi szemléletet tükrözött. Az ezredfordulóra a belső kontrollrendszer fogalma, felfogása számottevően fejlődött és bővült, különösen az újabb pénzügyi, korrupciós botrányok miatt a hagyományos pénzügyi szemlélet mellett teret kaptak abban a […]